strefa klienta

Ułatwienia w prowadzeniu firm na 2012

There are no translations available.

Ułatwienia w prowadzeniu firm (10.01.2012)

1 stycznia 2012 roku weszło w życie sporo ułatwień dla firm m.in. mniej obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców oraz poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej. Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że rozwiązania zawarte w II ustawie deregulacyjnej pomogą zmniejszyć wydatki obywateli i firm o ok. 3 mld zł rocznie.

Najważniejsze rozwiązania, które zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2012 roku, to m.in.:

  • zwiększenie dostępności ogólnych interpretacji podatkowych. W sytuacji istnienia niejednolitego stosowania przepisów przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, minister finansów wyda ogólną interpretację podatkową. Będzie to możliwe na wniosek każdego podatnika, a nie tylko z urzędu;
  • wprowadzenie zwolnień i wyłączeń w podatku akcyzowym na węgiel i koks. Z akcyzy zwolniono węgiel wykorzystywany przez: gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej oraz określone przedsiębiorstwa wykorzystujące te paliwa do prowadzenia działalności (m.in. elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie, przemysł hutniczy i metalurgiczny oraz zakłady energochłonne);
  • umożliwienie stosowania procedur uproszczonych z procedurach celnych i odpraw wyrobów akcyzowych;
  • wydłużenie do 30 września terminu na wykorzystanie zaległego urlopu przez pracowników;
  • skrócenie przechowywania (z 10 do 5 lat) kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych ZUS;
  • skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS. Dzięki temu przedsiębiorcy i inni płatnicy będą mogli szybciej otrzymać zwrot nadpłaconych składek;
  • zmniejszenie częstotliwości drukowania i przekazywania druków RMUA. Informacje o zapłaconych składkach do ZUS i NFZ z imiennych raportów miesięcznych będą przekazywane raz na rok (częściej - na żądanie ubezpieczonego;
  • zniesienie obowiązku podwójnego publikowania ogłoszenia wynikającego z Kodeksu postępowania cywilnego.

(Ministerstwo Gospodarki)

Stawka VAT na 2012 r.

There are no translations available.

Z informacji przekazanej przez wiceministra finansów, Dominika Radziwiłła, relacja długu publicznego do Produktu Krajowego Brutto (PKB) w 2011 roku nie przekroczy 54%. Oznacza to konkretną informację co do stawki podatku VAT w roku 2012.

Zmiana stawki VAT z 23 na 24% nastąpić miała w przypadku przekroczenia relacji 55% długu publicznego i PKB. Przekazana informacja, na którą wpływ miał m.in. kurs NBP publikowany 30 grudnia 2011 r., oznacza, że w roku 2012 stawka podatku VAT pozostanie na niezmienionym poziomie. Stawka podstawowa wyniesie 23%, a stawka obniżona – 8% i 5%, ryczałt taksówkarzy - 4%, a zwrot podatku dla rolników - 6,5%.

Zgodnie z  art. 146 f ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., ogłoszona przez Ministra Finansów, w terminie do dnia 31 maja 2012 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przekracza 55%:

*w okresach od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.:

stawka podstawowa podatku, wynosiłaby 24%,

stawka obniżona podatku, wynosiłaby 9%,

stawka obniżona dodatkowo wynosiłaby 6%,

stawka ryczałtu dla taksówkarzy wynosiłaby 5%,

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku rolnikom ryczałtowym wynosiłaby 7,5%;

Zmiana ubezp. rentowego od 01.02.2012 r.

There are no translations available.

Od 1 lutego przedsiębiorcy płacą wyższe składki rentowe

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wchodzi w życie 1 lutego 2012 roku. Oznacza to, że już za ten miesiąc przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki na ubezpieczenie rentowe swoich pracowników. A to krótki czas na zabezpieczenie dodatkowych środków na ten cel. Zmiana z 4,5 proc. do 6,5 proc. oznacza podwyżkę aż o 44 proc. w przypadku pracownika osiągającego dochód na poziomie średniej krajowej. Przedsiębiorcy będą więc ponosić dodatkowe obciążenie, podczas gdy już dziś uznają pozapłacowe koszty pracy za jedną z największych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Strefa Klienta

Ulti Clocks content
October 2023
MTWTFSS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031